(Русский) С Днем Защитника – Защитники!

Армия перестает играть решающую роль в гео-политике… Но термин Защитника Отечества переходит в новую плоскость. Все происходит на наших глазах… Умные государства уже давно конкурируют друг с другом и побеждают своих соперников холодными методами: финаносово, политически, дипломатически, юридически, религиозно, объединяясь в блоки и союзы… В этом контексте, Защитником Отечества сегодня можно назвать каждого, кто живет и трудится на Родине, кто в погоне за своими материальными желаниями, гордыней и длинным долларом не бросил стариков-родителей, жену, мужа, детей… кто видит и строит свое будущее Здесь и Сейчас, на Родной Земле вопреки всем трудностям, не смотря ни на что!

С Праздником Вас – Друзья!!!

23febForța militară încetează să joace rolul decisiv în geo-politică… Însă, terminul de Apărător al Patriei apare în noi domenii. Totul se întâmplă în fața ochilor noștri… Statele deștepte demult luptă între ele cu alte metode: financiare, politice, diplomatice, juridice, religioase, unindu-se în blocuri militare și uniuni…În acest context, Apărător al Patriei astăzi poate fi numit oricine care  trăiește și muncește acasă, la Patrie, care în goana după valori materiale, trufie nu și-a lăsat singuri părinții, soția, soțul, copii… care-și vede și-și construiește viitorul Aici și Acum, pe Pământul Strămoșesc, neglijând toate greutățile și problemele!

Felicitări – Prieteni!!!

23feb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.