[:ru]Память Прошлого – Залог Мира Завтрашнего![:ro]Pacea de Mâine – se Zidește pe Memoria zilei de Ieri![:]

[:ru]Мы получили эту Победу в наследство от наших Дедов! Ценой невероятных лишений, собственных жизней, они обеспечили нам, на долгое время, мирное небо над головой и условия для спокойного развития.  Наша  задача хранить эту Память, и передавать её дальше – достойно передавать следующим поколениям! Наша Память – это первое и самое главное условие, что бы больше подобных масштабов больше никогда не стала возможной!

Политические режимы приходят и уходят. Некоторые из них пробуют подмыть, ослабить эту память. Подменить “новыми праздниками”, отвлечь, сменить фокус, заставить забыть… Но каждый из нас наделен выбором. Чтить или забыть – это то же выбор!

Сегодня, в полном составе – всей семьей, мы посетили Кишиневский “Мемориал Вечность”, что бы отдать дань памяти нашим предшественникам. Оба моих Деда воевали на этой войне и, благополучно вернувшись домой, создали семьи, родили и поставили на ноги по несколько детей. Благодаря этому появились наши родители, мы и наши дети!

Саинсус Никита Исакович, 1915 г.р., служил сапером и в разведроте. Многократно награжден. Известие об окончании войны встретил в Венгрии. После войны трудился в дорожной службе в с. Бутор, Григориопольского р-на, МССР. Отец четверых детей.

Афонин Андрей Гаврилович с семьей. Рядом супруга Анна, сын Владимир, дочки Нина и Клавдия (моя Мать)

Афонин Андрей Гаврилович, 1911 г.р., служил водителем полуторки. Проехал на ней до Берлина. После войны, так же трудился водителем в колхозе с. Спея, Григориопольского р-на, МССР. Отец шестерых детей.

Дядя, Мустяца Георгий Алексеевич, 1926 г.р., рядовой. Погиб в возрасте 18 лет в Югославии, предположительно деревня Добранча.

Вечная Память Героям Войны!

С Праздником, Друзья! С Днём Победы!

P.S.: при всем вышесказанном, нужно так же помнить, как все начиналось:

Тут, как раз уместна будет пословица: “Кто старое помянет – тому глаз вон! Кто старое забудет – тому оба!”[:ro]Noi am primit această Victorie ca moștenire de la Buneii Noștri! Generația lor a plătit un preț enorm pentru Ea! Trecând prin greutăți extraordinare, mulți dintre ei și-au pierdut viețile pentru a ne asigura nouă un cer senin și condiții de dezvoltare pentru mult timp înnainte. Sarcina noastră este să păstrăm Memoria sacrificiului lor și să o transmitem cu demnitate mai departe – generațiilor următoare! Onoarea noastră pentru sacrificiul lor – este prima și cea mai importantă condiție, pentru ca un asemenea război să nu mai devină posibil!

Politicii vin și pleacă. Unii din ei încearcă să submineze această memorie, să o slăbească. Încearcă să o înlocuiască cu ”noi sărbători”, să ne sustragă, să schimbe focusul, să ne facă să uităm… Însă, fiecare din noi își are alegerea sa. A onora sau a uita – este, de asemenea, o alegere!

Astăzi, în deplină componență – cu toată familia, am vizitat ”Memorialul Eternitate” din Chișinău, ca să comemorăm înnaintașii noștri. Ambii bunei ai mei au luptat în acest război. Ambii s-au întors acasă, au creat familii, au născut și au pus pe picioare câțiva copii. Datorită lor, s-au născut părinții noștri, am apărut noi, copii noștri…

Sainsus Nichita Isac, născut în 1915, a fost genist în detașamentul de cercetare. Decorat de multiple ori. Victoria a întâlnit-o în Ungaria. După război a muncit în serviciul drumuri. Tată a patru copii.

Афонин Андрей Гаврилович с семьей. Рядом супруга Анна, сын Владимир, дочки Нина и Клавдия (моя Мать)

Afonin Andrei Gavril, născut 1911, a fost șofer de camion. A ajuns cu el până la Berlin. După război, de asemenea a muncit  în calitate de șofer în colhoz. Tată a a șase copii.

Moșul, Musteața Gheorghe Alexei, născut 1926, soldat. A căzut în vârstă de 18 ani în Yugoslavia, probabil în satul  Dobrancea.

Dumnezeu Să Vă Odihnească în împărăția Lui!

Felicitări cu Ziua Victoriei, Prieteni!


P.S.: Cu toate acestea, trebuie să ținem minte, cum totul a început: [:]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.