[:ru]Вяцэ Вешникэ! [:ro]Viață Veșnică![:]

[:ru]В дословном переводе означает: “Желаю Вечной Жизни!” 

Это древнейшее пожелание, которым пользовались ещё гето-даки, предки современных молдован и румын, которые издревле жили на Балканах. Они исповедовали культ безсмертия… точнее, в их понимании, текущая жизнь была лишь этапом к настоящей жизни, которая начиналась с переходом Души в следующий мир… На самом деле, очень схожая позиция с современным Православием! Гето-даки умирали с улыбкой на лице и провожали усопших в торжественной обстановке с танцами и пляскам, а новорожденных встречали трауром и плачем. 

Они жили как отважные воины, трудолюбивые хозяйственники, честные купцы и мудрые правители. Великая Дакия, была единственным пространством, в эпоху древности, где принципиально отсутствовало рабство! На нашей земле, во все времена, находили убежище народы, подвергающиеся гонению по религиозным и другим соображениям, проживая в мире, согласии и добрососедстве. Свобода, открытость и честность – были главными ценностями наших предков…

…сегодня, учитывая существующие идеологические рамки нашего общества, я употребляю древнее приветствие, как пожелание жить так, что бы память о тебе, о том, что ты сделал на земле – жила вечно! 

Ну а для тех, у кого сегодня День Рождения, музыкальный подарок в виде нескольких трек-ов на дакийских мотивах

[:ro]Este un salut folosit încă de geto-daci, strămoșii moldovenilor și românilor de azi, care locuiau pe teritoriul întregii peninsule Balcanice. Ei credeau în nemurirea Sufletului… mai precis, în înțelegerea lor, viața curentă era doar o etapă spre viața adevărată, care începea imediat după moarte…  Or, o poziție foarte aproape de esența Creștinismului de azi!

Geto-dacii mureau cu zâmbetul pe față și-și petreceau morții solemn, cu cântece, dansuri și veselie, iar nounăscuții erau întâlniți cu bocete. Erau oameni drepți, onești și buni la suflet, luptători neînfricați, gospodari adevărați, negustori cinstiți și cârmuitori înțelepți. Dacia Mare, era unicul spațiu, din epoca antică, în care din principiu, nu exista sclavia!

Pe pământurile strămoșilor noștri, întotdeauna își găseau adăpost popoare migratoare pașnice și cele, care erau persecutate din diferite motive, inclusiv religioase. Toți își găseau o bucată de teren pentru a trăi în pace și bună vecinătate! Libertatea fiecăruia, deschiderea și cinstea – erau principalele valori ale strămoșilor noștri… 

…astăzi, având în vedere cadranele ideologice existente, eu folosesc salutul dat ca o doleanță de a trăi așa, încât memoria despre tine, despre ceea ce ai reușit să faci pe pămînt – să trăiască veșnic!

Iar pentru omagiații de azi, un cadou muzical sub forma unui playlist cu câteva piese contemporane pe motive Dacice:

[:]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.