[:ru]Для чего дереву Центральный Корень?[:ro]Despre importanța Rădăcinii Centrale la Copaci[:en]The importance of central root?[:]

[:ru]Большинство видов лиственных деревьев, в нашем, умеренном климате, имеют стержневую корневую систему. Центральный Корень (далее ЦК) это самая первая пробужденная и самая активная клетка эмбриона дерева, которая не прекращает свое деление и активный рост на всей протяжении жизни дерева. ЦК уходит далеко в глубину откуда достает воду и все необходимые микроэлементы дереву, обезпечивая выживание в любую, самую лютую засуху. 

Дерево с здоровым Центральным Корнем. Боковые корни второстепенны.

Когда мы выращиваем дерево из семечка в питомнике, а потом, выкапываем, что бы пересадить его на постоянное место, мы обязательно повреждаем центральный корень. Это неизбежно!  Его невозможно не повредить т.к. длинна центрального корня у молодого деревца, в первые годы жизни, в разы превышает длину его надземной части. 

Да, после пересадки, дерево выпустит новые, боковые корни, которые отчасти скомпенсируют функцию поврежденного навсегда ЦК, но ни один из этих второстепенных корней, не способен и подавно уйти на такую глубину как ЦК. 

Дерево с поврежденным ЦК. Выпускает множество боковых корней

Кроме функции снабжения и обезпечения, ЦК деревьев имеет еще и очень важную – опорную функцию. Если дереву с поврежденным ЦК обрубить еще и часть боковых корней, что очень часто бывает в городе при прокладке коммуникаций или асфальта, такое дерево очень скоро упадет при ветре, при котором не упало бы и не падают другие, рядом стоящие деревья. 

Упавшее дерево в городской среде
Упавшее дерево

Если делать аналогию с человеческим организмом, ЦК – это по сути аналог позвоночника в организме дерева. Повредив его, мы пересаживаем на ПМЖ уже, по сути, дерево-инвалид, которое сильно нуждается в уходе первые годы и сильно зависит от человека в дальнейшем. Срок жизни такого дерева, как минимум в 2-3 раз меньше срока жизни его собрата с полноценной корневой системой. 

В этом контексте, на фоне растущей вовлеченности населения в восстановление зелёных насаждений и лесов, очень важно донести до понимания эти простые истины, и использовать полноценный посадочный материал, выращенный с Закрытой Корневой Системой.

 [:ro]Majoritatea speciilor de copaci foioși din zona noastră climaterică au un sistem de rădăcină cu o rădăcină centrală. Rădăcina Centrală (în continuare RC) își începe viața cu prima celulă a embrionului semnței copacului, care nu-și oprește divizarea (creșterea) nici după atingerea maturității copacului. RC pleacă departe în adânc de unde livrează copacului apa și toate microelementele necesare, asigurând supravețuirea întregului organizm în orice condiții climaterice…

Copacul cu Rădăcina Centrală sănătoasă. Rădacinile laterale sunt secundare

Atunci când creștem puietul copacului din semință în pepenieră, iar apoi îl săpăm ca să-l răsădim la locul permanent, inevitabil îi traumăm rădăcina centrală!Este imposibil să nu fie vătămată, deoarece luncimea rădăcinii centrale depășește în adâncime cu mult înnălțimea părții superioare a puietului. 

Într-adevăr, după răsădire, copăcelul va da noi rădăcini laterale, care parțial, vor compensa pierderea RC vătămate, dar nici una din rădăcinile acestea nu este capabilă să plece în adânc așa cum o face RC.

Copacul cu Rădăcina Centrală vătămată, încearcă să compenseze cu noi rădăcini laterale

În afară de funcția livrării apei și a micro-elementelor, RC mai are și o funcție foarte importantă de a asigura stabilitatea copacului. Deseori copacilor cu RC vătămată se întîmplă să le fie tăiate și o parte din rădăcinile laterale. În special, aceasta se întâmplă în orașe în timpul trasării comunicațiilor sau a drumurilor.  Așa copaci, în scurt timp sunt doborâți de vânturi chiar și moderate, în condiții în care un copac sănătos și semenii lor vecini rămân în picioare. 

Un copac din oraș doborît 
Copacul doborât este lipsit de Rădăcina Centrală

Dacă să trasăm o analogie cu organismul uman, RC – are aceiași funcție ca și coloana vertebrală la om. Fiind vătămată, de facto, noi transplantăm la locul permanent de trai copaci deja handicapați. Acești copaci sunt foarte dependenți de om în primii ani de viață și în continuare. Și durata de viață a acestor copaci este de 2-3 ori mai scurtă decât a semenilor lor crescuți cu rădăcina integră…

În acest context, pe fonul implicării tot mai largi a populației în plantările verzi și restabilirile forestiere, pentru a asigura sustenabilitatea acestora, este foarte important să conștientizăm aceste momente fundamentale și să utilizăm puieți crescuți cu Rădăcină Protejată![:en]Most species of deciduous trees in our temperate climate, have a taproot root system. The Central Root (hereinafter CR) is the very first awakened and most active cell of a tree embryo, which does not cease its division and active growth throughout the life of the tree. The Central Root goes far into the depths from where it gets water and all the necessary trace elements to the tree, ensuring survival in any, most severe drought.

The tree with normal Central Root. Lateral roots are secondary and grow slowly.

When we grow a tree from a seed in a nursery, and then we dig it out, in order to transplant it to a permanent place, we will surely damage the central root. It’s unavoidable!
It is impossible not to damage it. length of the central root of a young tree, in the first years of life, several times longer than the length of its above-ground part.

Yes, after transplantation, the tree will release new, lateral roots, which will partly compensate for the function of a permanently damaged CR, but none of these secondary roots can even go to such depth as the CR.

The tree with damaged Central Root will try to compensate this by growing many lateral roots

In addition to the function of supply, the CR of trees also has a very important support function. If a tree with a damaged CR is also cut off part of the lateral roots, which is very often the case in the city when laying communications or asphalt. Such a tree will very soon fall in the wind, at which other nearby trees would not fall.

Fallen tree in the city
Fallen tree

If making an analogy with the human body, CR is essentially an analogue of the spine in the body of a tree. Having damaged it, we are transplanting for permanent residence already, in fact, a handicapped tree, which badly needs care for the first years and depends heavily on the human in the future. The lifetime of such a tree is at least 2-3 times less than the lifetime of its fellow with a full-fledged root system.

In this context, against the background of the growing involvement of the population in the restoration of green spaces and forests, it is very important to convey these simple truths to understanding, and to use valuable planting material grown with the Closed Root System.[:]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.