Свободные Даки|Dacii Liberi|The Free Dacians

Я понял эту песню чуточку по своему. На самом, деле настоящее значение термина “Свободные Даки” относится не к тому, что они никогда не были повержены или подвласны никому. Это относится к свободе внутренней, духовной. К свободе от зависимостей и человеческих пороков, как например: гордыня, зависть, лживость, двух-трех-шестиличие, чувства превосходства, страха, стремления к богатству, власти и славы…

Eu am inţeles cîntecul acesta in felul meu. Or, adevărata semnificaţie a terminului “Dacii Liberi” se referă nu atît la faptul că nu au fost stăpâniţi sau învinşi de nimeni, ci la libertatea spirituală – cea interioară, libertate de dependenţele si viciile pământeşti ex: mândrie, frică, orgoliu, invidie, minciună, faţărnicie, aroganţă, setea de bogăţie, slavă şi putere…

I understand this song a little bit of their. In fact, actually the true meaning of the term "Free Duckie" refers not to the fact that they were never defeated or anyone ruled. This refers to the freedom of inner, spiritual. To freedom from addictions and human vices, such as: pride, envy, lying, two-three-shestilichie, feelings of superiority, fear, desire for wealth, power and glory. . .

(Русский) Свободные Даки|Dacii Liberi|The Free Dacians

Я понял эту песню чуточку по своему. На самом, деле настоящее значение термина “Свободные Даки” относится не к тому, что они никогда не были повержены или подвласны никому. Это относится к свободе внутренней, духовной. К свободе от зависимостей и человеческих пороков, как например: гордыня, зависть, лживость, двух-трех-шестиличие, чувства превосходства, страха, стремления к богатству, власти и славы…

Eu am inţeles cîntecul acesta in felul meu. Or, adevărata semnificaţie a terminului “Dacii Liberi” se referă nu atît la faptul că nu au fost stăpâniţi sau învinşi de nimeni, ci la libertatea spirituală – cea interioară, libertate de dependenţele si viciile pământeşti ex: mândrie, frică, orgoliu, invidie, minciună, faţărnicie, aroganţă, setea de bogăţie, slavă şi putere…

I understand this song a little bit of their. In fact, actually the true meaning of the term "Free Duckie" refers not to the fact that they were never defeated or anyone ruled. This refers to the freedom of inner, spiritual. To freedom from addictions and human vices, such as: pride, envy, lying, two-three-shestilichie, feelings of superiority, fear, desire for wealth, power and glory. . .